Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 9, ст.51)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст. 291; 2009 р., № 50, ст. 754; 2014 р., № 16, ст. 582):

1) статтю 68 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Офіційним спостерігачем не може бути:

1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

2) особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом".

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

2) частину першу статті 70 доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:

"Офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути:

1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

2) особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом".

2. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73; 2014 р., № 22, ст. 794):

1) статтю 77 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Офіційним спостерігачем не може бути:

1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

2) особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом".

У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;

2) частину першу статті 79 доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:

"Офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути:

1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

2) особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом".

3. У Законі України "Про місцеві вибори" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 37-38, ст. 366):

1) частину першу статті 64 доповнити абзацами третім - п’ятим такого змісту:

"Офіційним спостерігачем не може бути:

1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

2) особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом";

2) частину першу статті 67 доповнити абзацами третім - п’ятим такого змісту:

"Офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути:

1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

2) особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тижневий строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Центральній виборчій комісії у тижневий строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 лютого 2019 року
№ 2683-VIII