Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про правовий статус закордонних українців"

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про правовий статус закордонних українців"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 33, ст.429 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про правовий статус
закордонних українців" ( 1582-15 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину другу статті 6 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48,
ст. 650) доповнити абзацом такого змісту:
"сприяння задоволенню інформаційних потреб закордонних
українців".
2. Статтю 3 Закону України "Про видавничу справу"
( 318/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 32,
ст. 206) доповнити абзацом такого змісту:
"сприяння закордонним українцям у забезпеченні вітчизняними
друкованими виданнями".
3. Частину третю статті 4 Закону України "Про імміграцію"
( 2491-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 41,
ст. 197) доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) закордонним українцям, подружжям закордонних українців,
їх дітям у разі їх спільного в'їзду та перебування на території
України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 червня 2005 року
N 2707-IV