Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 48, ст.682)

"Стаття 222-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб

"Стаття 244-6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";

"Розділ II
КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ОРГАНІВ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, МІНІСТЕРСТВ, ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН";

"Стаття 6. Право на провадження гідрометеорологічної діяльності

"Розділ II
КОМПЕТЕНЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗУЮТЬ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ";

"Стаття 7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності

"Стаття 7-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності

"Стаття 9. Система національної гідрометеорологічної служби

"Стаття 19. Державний контроль у сфері гідрометеорологічної діяльності

"Стаття 14. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажів

"Стаття 14-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажів

"Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах зв’язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, щодо управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України

"Стаття 11-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зв’язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, щодо управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України

"Стаття 24. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства

"Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції

"Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, інших державних органів у сфері питної води та питного водопостачання";

"Стаття 4-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, у сфері поводження з вибуховими матеріалами

"Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері благоустрою населених пунктів

"Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства

"Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства

"Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, щодо приватизації житла у гуртожитках

"Стаття 27. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

"Стаття 5-1. Повноваження Президента України у сфері протидії торгівлі людьми

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
№ 5459-VI