Про внесення зміни до статті 333 Кримінального кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 333 Кримінального кодексу
України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 26, ст.198 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 333 Кримінального кодексу України ( 2341-14 )
викласти в такій редакції:
"Стаття 333. Порушення порядку здійснення міжнародних
передач товарів, що підлягають державному
експортному контролю
1. Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних
передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, -
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років або без такого.
2. Те саме діяння, вчинене повторно або організованою
групою, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 668-IV