Про внесення змін до деяких законів України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР,
2014, N 20-21, ст.740 }
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 29, ст.235 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45,
N 46-47, N 48, ст.552 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

2. У Митному тарифі України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ), затвердженому Законом України "Про Митний тариф
України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N
24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781;
Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р.,
N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003
р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188):
1) у розділі II:
а) цифри і слова:
"0602 30 00 00 - рододендрони та азалії, 0,5 євро 1 євро за
щеплені чи нещеплені за 1 шт 1 шт"
замінити цифрами і словами:
"0602 30 00 00 - рододендрони та азалії, 20 20";
щеплені чи нещеплені
б) цифри і слова:
"0602 90 91 00 - - - - - квіткові рослини 0,5 євро 1 євро за
з пуп'янками чи квітучі, за 1 шт 1 шт
за винятком кактусів 0602 90 99 00 - - - - - інші 0,5 євро 1 євро за
за 1 шт 1 шт 0603 Зрізані квітки та
пуп'янки, придатні для
складання букетів або для
декоративних цілей, свіжі,
засушені, вибілені,
пофарбовані, просочені
або оброблені іншим
способом: 0603 10 - свіжі:
- - з 1 червня до
31 жовтня: 0603 10 11 00 - - - троянди 0,5 євро 1 євро за
за 1 шт 1 шт 0603 10 13 00 - - - гвоздики 0,3 євро 0,6 євро
за 1 шт за 1 шт 0603 10 15 00 - - - орхідеї 1 євро за 2 євро
1 шт за 1 шт 0603 10 21 00 - - - гладіолуси 0,5 євро 1 євро
за 1 шт за 1 шт 0603 10 25 00 - - - хризантеми 0,2 євро 0,4 євро
за 1 шт за 1 шт 0603 10 29 00 - - - інші 0,7 євро 1,4 євро
за 1 шт за 1 шт
- - з 1 листопада до
31 травня: 0603 10 51 00 - - - троянди 0,04 євро 0,08 євро
за 1 шт за 1 шт 0603 10 53 00 - - - гвоздики 0,02 євро 0,04 євро
за 1 шт за 1 шт 0603 10 55 00 - - - орхідеї 0,01 євро 0,02 євро
за 1 шт за 1 шт 0603 10 61 00 - - - гладіолуси 0,7 євро 1,4 євро
за 1 шт за 1 шт 0603 10 65 00 - - - хризантеми 0,5 євро 1 євро за
за 1 шт 1 шт 0603 10 69 00 - - - інші 0,04 євро 0,08 євро
за 1 шт за 1 шт 0603 90 00 00 - інші 0,5 євро 1 євро за
за 1 шт 1 шт 0604 Листя, гілки та інші
частини рослин, без квіток
або пуп'янків, трави, мохи
та лишайники, для букетів
або оздоблення, свіжі,
засушені, вибілені,
пофарбовані, просочені
або оброблені іншим
способом: 0604 10 - мохи та лишайники:
0604 10 10 00 - - ягель (оленячий мох) 0,2 євро 0,4 євро
за 1 шт за 1 шт 0604 10 90 00 - - інші 0,2 євро 0,4 євро
за 1 шт за 1 шт" замінити цифрами і словами:
"0602 90 91 00 - - - - - квіткові рослини 20 20
з пуп'янками чи квітучі,
за винятком кактусів 0602 90 99 00 - - - - - інші 20 20
0603 Зрізані квітки та
пуп'янки, придатні для
складання букетів або для
декоративних цілей, свіжі,
засушені, вибілені,
пофарбовані, просочені
або оброблені іншим
способом: 0603 10 - свіжі:
- - з 1 червня до
31 жовтня: 0603 10 11 00 - - - троянди 20 20
0603 10 13 00 - - - гвоздики 20 20
0603 10 15 00 - - - орхідеї 20 20
0603 10 21 00 - - - гладіолуси 20 20
0603 10 25 00 - - - хризантеми 20 20
0603 10 29 00 - - - інші 20 20
- - з 1 листопада до
31 травня: 0603 10 51 00 - - - троянди 5 5
0603 10 53 00 - - - гвоздики 5 5
0603 10 55 00 - - - орхідеї 5 5
0603 10 61 00 - - - гладіолуси 5 5
0603 10 65 00 - - - хризантеми 5 5
0603 10 69 00 - - - інші 5 5
0603 90 00 00 - інші 20 20
0604 Листя, гілки та інші
частини рослин, без квіток
або пуп'янків, трави, мохи
та лишайники, для букетів
або оздоблення, свіжі,
засушені, вибілені,
пофарбовані, просочені
або оброблені іншим
способом: 0604 10 - мохи та лишайники:
0604 10 10 00 - - ягель (оленячий мох) 20 20
0604 10 90 00 - - інші 20 20";
в) цифри і слова:
"0604 99 10 00 - - - засушені без 0,2 євро 0,4 євро
подальшої обробки за 1 шт за 1 шт 0604 99 90 00 - - - інші 0,2 євро 0,4 євро
за 1 шт за 1 шт" замінити цифрами і словами:
"0604 99 10 00 - - - засушені без 20 20
подальшої обробки 0604 99 90 00 - - - інші 20 20";
г) цифри і слова:
"0803 00 Банани, включаючи
плантайни, свіжі або
сушені:
- свіжі: 0803 00 11 00 - - плантайни 20%, 20%,
але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 0803 00 19 00 - - інші 20%, 20%,
але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 0803 00 90 00 - сушені 20%, 20%,
але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг"
замінити цифрами і словами:
"0803 00 Банани, включаючи
плантайни, свіжі або
сушені:
- свіжі: 0803 00 11 00 - - плантайни 6 6
0803 00 19 00 - - інші 6 6
0803 00 90 00 - сушені 6 6";
ґ) цифри і слова:
"0805 Цитрусові, свіжі або
сушені: 0805 10 - апельсини:
- - апельсини солодкі,
свіжі: 0805 10 10 00 - - - червоні та 20%, 20%,
напівчервоні але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг
- - - інші: 0805 10 30 00 - - - - сорти Навель, 20%, 20%,
Навелін, Навелат, але не але не
Салюстиана, Верна, менш як менш як
Валенсія пізня, Мальтеза, 0,1 євро 0,1 євро
Шамоутіс, Оваліс, Тровіта за 1 кг за 1 кг
та Гамлін 0805 10 50 00 - - - - інші 20%, 20%,
але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг
- - інші: 0805 10 82 00 - - - з 1 січня до 20%, 20%,
31 березня але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 0805 10 84 00 - - - з 1 квітня до 20%, 20%,
15 жовтня але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 0805 10 86 00 - - - з 16 жовтня до 20%, 20%,
31 грудня але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 0805 20 - мандарини (включаючи
танжерини та сатсума);
клементини, вілкінги та
аналогічні гібриди
цитрусових: 0805 20 10 00 - - клементини 20%, 20%,
але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 0805 20 30 00 - - монреаль та сатсума 20%, 20%,
але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 0805 20 50 00 - - мандарини та вілкінги 20%, 20%,
але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 0805 20 70 00 - - танжерини 20%, 20%,
але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 0805 20 90 00 - - інші 20%, 20%,
але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 0805 30 - лимони (Citrus limon,
Citrus limonum) та лайми
(Citrus aurantifolia): 0805 30 10 00 - - лимони (Citrus limon, 20%, 20%,
Citrus limonum): але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 0805 30 90 00 - - лайми (Citrus 20%, 20%,
aurantifolia) але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 0805 40 - грейпфрути різних видів:
0805 40 20 00 - - з 1 січня до 20%, 20%,
30 квітня але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 0805 40 90 00 - - з 1 травня до 20%, 20%,
31 жовтня але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 0805 40 95 00 - - з 1 листопада до 20%, 20%,
31 грудня але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 0805 90 00 00 - інші 20%, 20%,
але не але не
менш як менш як
0,1 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг"
замінити цифрами і словами:
"0805 Цитрусові, свіжі або
сушені: 0805 10 - апельсини:
- - апельсини солодкі,
свіжі: 0805 10 10 00 - - - червоні та 5 20
напівчервоні
- - - інші: 0805 10 30 00 - - - - сорти Навель, 5 20
Навелін, Навелат,
Салюстіана, Верна,
Валенсія пізня, Мальтеза,
Шамоутіс, Оваліс, Тровіта
та Гамлін 0805 10 50 00 - - - - інші 5 20
- - інші: 0805 10 82 00 - - - з 1 січня до 5 20
31 березня 0805 10 84 00 - - - з 1 квітня до 5 20
15 жовтня 0805 10 86 00 - - - з 16 жовтня до 5 20
31 грудня 0805 20 - мандарини (включаючи
танжерини та сатсума);
клементини, вілкінги та
аналогічні гібриди
цитрусових: 0805 20 10 00 - - клементини 5 20
0805 20 30 00 - - монреаль та сатсума 5 20
0805 20 50 00 - - мандарини та вілкінги 5 20
0805 20 70 00 - - танжерини 5 20
0805 20 90 00 - - інші 5 20
0805 30 - лимони (Citrus limon,
Citrus limonum) та лайми
(Citrus aurantifolia): 0805 30 10 00 - - лимони (Citrus 5 20
limon, Citrus limonum) 0805 30 90 00 - - лайми (Citrus 5 20
aurantifolia) 0805 40 - грейпфрути різних видів:
0805 40 20 00 - - з 1 січня до 5 20
30 квітня 0805 40 90 00 - - з 1 травня до 5 20
31 жовтня 0805 40 95 00 - - з 1 листопада до 5 20
31 грудня 0805 90 00 00 - інші 5 20";
2) у розділі IV:
цифри і слова:
"1702 50 00 00 - фруктоза хімічно чиста 0,3 євро 0,6 євро
за 1 кг за 1 кг"
замінити цифрами і словами:
"1702 50 00 00 - фруктоза хімічно чиста 10 20";
3) у розділі V:
після цифр і слів:
"2712 90 39 10 - - - - - гідрофобний 10 20"
заповнювач на основі
петролатуму
доповнити цифрами і словами:
"2712 90 39 20 - - - - - гідрофобний 2 10";
тиксотропний заповнювач
на основі синтетичних
аліфатичних вуглеводнів
4) у розділі VI:
а) цифри і слова:
"2905 44 91 00 - - - - з вмістом D-маніту 0,1 5"
2 мас.% або менше у
перерахунку на вміст
D-глюциту
замінити цифрами і словами:
"2905 44 91 00 - - - - з вмістом D-маніту 0 5";
2 мас.% або менше у
перерахунку на вміст
D-глюциту
б) цифри і слово:
"2905 49 90 00 - - - - інші 10 20"
замінити цифрами і словами:
"2905 49 90 - - - - інші:
2905 49 90 10 - - - - - ксиліт харчовий 5 20
2905 49 90 90 - - - - - інші 10 20";
в) цифри і слова:
"3208 10 10 00 - - зазначені у примітці 4 10 20"
до цієї групи
замінити цифрами і словами:
"3208 10 10 - - зазначені у примітці 4
до цієї групи:
3208 10 10 10 - - - лаки (емаль-лаки) 3 20
поліефірні, поліефірімідні
електротехнічні для
емальпроводів
3208 10 10 90 - - - інші 10 20";
г) цифри і слово:
"3208 90 19 00 - - - інші 5 10"
замінити цифрами і словами:
"3208 90 19 - - - інші:
3208 90 19 10 - - - - лаки (емаль-лаки) 1 10
поліуретанові
електротехнічні для
емальпроводів
3208 90 19 20 - - - - лаки (емаль-лаки) 1 10
поліамідні, поліамідімідні
електротехнічні для
емальпроводів
3208 90 19 90 - - - - інші 5 10";
5) у розділі VII:
а) цифри і слово:
"3907 99 19 00 - - - - інші 5 10"
замінити цифрами і словами:
"3907 99 19 - - - - інші:
3907 99 19 10 - - - - - полібутилен- 2 10
терефталат з питомою
вагою від 1,29 до
1,33 г/см(в ступ. 3)
включно
3907 99 19 90 - - - - - інші 5 10";
б) цифри і слово:
"3920 62 19 00 - - - - інші 5 10"
замінити цифрами і словами:
"3920 62 19 - - - - інші:
3920 62 19 10 - - - - - плівка з 2 10
поліетилентерефталату
завтовшки не більш як
50 мкм
3920 62 19 90 - - - - - інші 5 10";
6) у розділі XV:
а) цифри і слово:
"7212 40 98 00 - - - - інший 5 10"
замінити цифрами і словами:
"7212 40 98 - - - - інший:
7212 40 98 10 - - - - - стрічка сталева,
ламінована полімерним 2 10
матеріалом, шириною не
більш як 150 мм та
товщиною сталі не більш
як 0,3 мм
7212 40 98 90 - - - - - інші 5 10";
б) цифри і слово:
"8309 90 90 00 - - інші 15 30"
замінити цифрами і словами:
"8309 90 90 - - інші:
8309 90 90 10 - - - кришки, що загвин- 19 30
чуються, для паровакуум-
ного закупорювання
скляної тари
8309 90 90 90 - - - інші 15 30";
7) у розділі XVIII:
цифри і слово:
"9001 10 90 00 - - інші 2 5"
замінити цифрами і словами:
"9001 10 90 - - інші:
9001 10 90 10 - - - волокна оптичні 1 5
діаметром не менш як
100 мкм
9001 10 90 90 - - - інші 2 5".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 травня 2003 року
N 745-IV