Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" щодо ввізного мита на електромобілі

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" щодо ввізного мита на електромобілі

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 1, ст.8)

Верховна Рада України постановляє:

I. У розділі XVII Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 740), цифри і слова

"8703 90 10 00

- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами


8

10

шт"

замінити цифрами і словами

"8703 90 10

- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами:

8703 90 10 10

- - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома)


0

0

шт

8703 90 10 90

- - - інші


8

10

шт".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 листопада 2015 року
№ 822-VIII